Životní styl

Jak být šťastný

Štěstí je vždy a pouze na nás a v nás. Toto je velice důležité si uvědomit vždy, když budete smutní, utrápení, budete mít pocit, že se vám naprosto nic nedaří, vše se vám vymyká z rukou a jste z toho nešťastní. Být šťastný, to je volba, kterou má každý z nás, a kterou můžeme všichni udělat v každou vteřinu, každý den. Každé štěstí se totiž ukrývá v každodenních maličkostech. A ty je dobré vůbec nepodceňovat.
skok z radosti

Vděčnost za vše, co máme

Buďme vděční za to, co máme, protože mnohdy máme mnohem více než druzí lidé, ať už se jedná jen o pračku, lepší auto, větší byt, vyšší pozici v zaměstnání, rodinné vztahy. Jenomže si jen málo lidí uvědomí, že může mít i daleko méně, nebo vůbec nic. A také, že se to může stát velice rychle. I sebebohatší člověk se může rázem stát bezdomovcem, ale také to platí naopak. Buďme vděční za život, jaký jej máme, protože druzí jet třeba i takový chtějí mít, ale nemohou. Vděčnost přináší vždy štěstí.

Vzpomínky a zážitky

Štěstí nikdy nezávisí na oblečení, alkoholu, domech, autech a dalších a dalších materiálních věcech. To jsou všechno jen jakési náplasti, abychom se alespoň na chviličku cítili šťastní. Šťastnými vás učiní právě zážitky, zkušenosti a vzpomínky. Hledejte možnosti, jak je vytvořit krásné a zajímavé. Dělejte věci, které jsou pro lidi obohacující, zábavné, povznášející a přinášející pozitivní události a myšlenky. Nikdy nedělejte věci, které ostatní lidi poškozují, ani se neuchylujte k takovým myšlenkám. Takové myšlenky vám štěstí nepřinesou, ale právě naopak se jimi budete trápit ještě víc.
šťastný prase

Cesta do přírody

Štěstí můžeme také najít, když zvolníme tempo, občas se zastavíme, zaposloucháme se do dění okolo nás, do ticha, nebo budeme naslouchat tomu, co říkají druzí lidé.  Anebo se jen tak položíme na zem někde v přírodě, budeme hledět do oblak a naslouchat ptačímu zpěvu a bzukotu včel. Protože štěstí závisí i na opětovném návratu k přírodě.