Technika

Historie městské hromadné dopravy

Zajímali jste se někdy o historii městské hromadné dopravy? Pokud jste milovníci technických památek, tak zřejmě ano, ale většina lidí se o to nezajímá. Je to škoda, protože je to určitě velmi zajímavé. Pojďme se podívat v rychlosti na vývoj MHD v Českých zemích.


·         V roce 1875 byla zřízena koňská dráha, fungovala až do roku 190


·         V roce 1884 byla provozována parní tramvajová dráha


·         V roce 1881 se dostává do hry první česká tramvaj na elektrický pohon inženýra Křižíka.


·         V roce 1884 zavedeny tramvaje v Ostravě a Košicích


·         V roce 1895 zavedena elektrická tramvaj v Bratislavě


·         V roce 1908 zavedena autobusová doprava v Praze


·         Ve dvacátých letech dochází k rozvoji tramvajové elektrické dopravy


·         Ve třicátých letech dochází k rozvoji trolejbusové dopravy

 stará tramvaj

Omnibus – předchůdce linkových autobusů

A co bylo před tím? Možná tomu nebudete věřit, ale historie městské hromadné dopravy je poměrně hodně stará. Pravděpodobně většina z Vás ví, že dříve, než byly vlaky, lidé cestovali na větší vzdálenosti díky dostavníkům. Ale co vzdálenosti relativně malé? Ano, byly zde fiakry neboli drožky. Ale to si každý člověk nemohl dovolit, většina z nás také nevyužívá taxi.
interiér tramvaje

V minulosti se využívaly nekolejové vozidla tažené koni určené pro veřejnou hromadnou dopravu po stanovené trase podle jízdního řádu. Jedná se o předchůdce dnešního linkového autobusu.

První omnibus vznikl již v roce 1662 v Paříži. Určitě není bez zajímavosti, že ho předvedl slavný vědec Blaise Pascal.
starý autobus

Největší boom zažívají omnibusy na začátku devatenáctého století. Koňskou energii nahrazuje parní energie. První omnibusy na parní pohon začínají jezdit v roce 1830 v Londýně, Paříži a Bruselu. V polovině devatenáctého století začínají jezdit v Londýně patrové Omnibusy. Koňské omnibusy ovšem ze scény rozhodně nemizí. Poslední koňský omnibus dosloužil až v roce 1932 v Londýně.