Vzdělání

Je školné na státních vysokých školách dobrý nápad?

Podobně jako ostatní obory, i školství prochází postupnými změnami. Ty jsou schvalovány vládou, ať už ke spokojenosti či nespokojenosti veřejnosti. Většinou jsou to jen drobné úpravy, avšak čas od času se objeví něco, co by mělo skutečně velký dopad. Jednou z těchto věcí je i v současné době projednávaný návrh, aby se na veřejných vysokých školách platilo školné. To je něco, co u nás bylo doposud zcela neslýchané – jedním ze základních pilířů našeho systému je koneckonců i volný přístup ke vzdělání pro každého. Je pochopitelné, že se tento návrh u velké části veřejnosti setkal s tvrdým odporem. Znamenalo by to totiž, že mnoho lidí by si studium nemohlo dovolit, a přišli by tak o možnost získat vysokoškolský titul, což jde proti již zmíněné základní myšlence volně přístupného vzdělání.

 

univerzitní kampus

 

Přesto je potřeba říci, že se tento návrh nevynořil jen tak odnikud. Jedná se o pokus zlepšit podmínky na vysokých školách. Je totiž smutným faktem, že právě vysoké školy a univerzity jsou ze strany vlády značně podfinancované. Mnohé z nich tak nemají dostatek peněz na kvalitní vybavení či dostatek profesorů.

 

studentka vysoké školy

 

Samozřejmě by se dalo namítnout, že by jim vláda mohla jednoduše dát více peněz. To však není dost dobře možné. Je potřeba si uvědomit, s jakým schodkem státního rozpočtu již pracujeme. Navíc je zde i válka na Ukrajině, o předchozí pandemii, která také nebyla ke státní pokladně zrovna milá, ani nemluvě. Nejsou tedy peníze na to, aby se vysokým školám mohlo dostatečně přidat.

 

Jistě, přijetí tohoto návrhu by znamenalo, že mnoho lidí na vysokou školu nepůjde, a to je rozhodně škoda. Neměli bychom však zapomínat na to, že mnozí z nich volí ty nejsnadnější obory jen proto, aby získali nějaký titul. Pro skutečně vážné zájemce jsou zde však různá stipendia. Díky nim tak mohou vysokou školu vystudovat i ti ze skutečně chudých rodin. A o jejich zrušení se rozhodně neuvažuje.