Vzdělání

Druhý jazyk mění osobnost

Na začátku 21. století se zjistilo, že kolem 61 procent lidí se cítí jinak, když mluví jiným jazykem. Ve Španělsku zjistili, že když účastníci provedli test v angličtině, dosáhli většího skóre ve vstřícnosti a svědomitosti, než když dělali test ve španělštině.
Tyto zvláštnosti se projevili také při dřívějších testech v Americe a v Mexiku, kde zjistili, že ovládání cizího jazyka přináší změny. Výzkumníci si myslí, že to bude tím, že každá země mluvící jiným jazykem má jinou kulturu.
porada kolegů
Anglicky mluvící země jsou individualističtější a proto náchylnější k „sebezdokonalování“ jak říkají výzkumníci – vysoké skóre ve vstřícnosti a v zálibě ve společnosti, tedy v extraverzi. V zemích, kde vidí člověka, jako součást nějakého celku, jako například v Mexiku, tam se více zaměřují na komunální dobro než na vlastní chválu.
V roce 1964 Susan Ervin zkoušela udělat výzkum tak trochu jinak. Ukázala několik obrázků Francouzům a požádala je, aby vymysleli 3 minutový příběh, tak, aby příběh vystihoval každý obrázek. V jednom testu byly příběhy v angličtině a ve druhém ve francouzštině.
Když porovnala ty dva testy, našla několik rozdílů. Anglické příběhy poukazovaly na úspěch žen, agresi směrem k rodičům, pokusy utéci nějakému obvinění, zatímco francouzské příběhy poukazovaly spíše k dominanci starších, provinění a agresi směrem k vrstevníkům. Tohle nás vede k otázce, jaká osobnost je ta pravá? Kdybych se narodila do jiné země, jiné kultury, měla bych i jinou povahu? Jedna věc je jistá: dopad jazyka, kterým mluvíte, nemůže být podceněn, jiný jazyk mění způsob, jakým myslíte.
veselý rozhovor žen
Představte si způsob, jakým komunikujete s nejlepším kamarádem a chování, které jsme ochotni přijmout. Přemýšlejte o tom, jak se měníme, když mluvíme ke svému nadřízenému. Jinak, že? A to mluvíme stejným jazykem. Chováme se odlišně a někdy měníme postoje a pocity, i když je jazyk stejný. Stejně tak je tomu, když jsme bilingvální. Je to prostředím, lidmi a kulturou, že spolu s jazykem měníme i postoj, chování a pocity. V podstatě se nezdá, že by byl přímý vztah mezi naším jazykem a osobností.