Vzdělání

Překážky vzdělání v rozvojových zemích

z2-366x280.gif

Velkou překážkou v rozšiřování vzdělání v rozvojovích zemích přestavuje nedostatek financí ve státním rozpočtu. Mnoho rozvojovích zemí má dluhy nebo vydávají velkou část příjmů do ozbrojování, případně o prioritách rozhodují zkorumpovaní úředníci. Stát není často vydávat na vzdělání větší částky peněz a proto si  je obyvatelstvo je nuceno i na základní vzdělání připlácet ze svého domácího rozpočtu. Většina tohoto obyvatelstva je extrémně chudá. Nedostek peněz způsobuje, že platy učitelů bývají nízké a podmínky pro práci neadekvátní. V zemi není dostatek kvalifikovaných a zkušených učitelů a mnohdy jsou místa učitelů obsazovány naprosto nekvalifikovanými lidmi.
otevřená kniha
Nedostatek kvalitních a dostupných škol, placená školní docházka a velká chudoba většiny rodin v rozvojovích zemích pak vede k tomu, že mnoho dětí je nuceno pracovat místo toho, aby chodili do školy. Děti pracují v několika různých odvětví, nejvíce z jich pracuje v zemědělství. Podle statistik Mezinárodní organizace práce (ILO) na světě pracuje více než 200 milionů dětí, z toho 165 milionů je ve věku 5-14 lety. Je to právě dětská práce, která brání ve vzdělání a především v boji s chudobou jako takovou. Děti, které nemají možnost se vzdělávat, jsou v dospělosti odsouzeny stát se negramotnou a nekvalifikovanou pracovní silou bez možnosti rozvinout svůj osobní porenciál.
peněženka bez peněz
Ať už jsou důvodu nedostatku vzdělání jakékoli  (např. nedostatek financí, probíhající ozbrojený konflikt nebo nepříznivé kulturní prostředí) výsledkem je prohlubující se ekonomické zaostávání postižené země. Když investoři narážejí na osoby, které nejsou vzdělané a kvalifikované, raději své podnikání přesunou do zahraničí. Únik investic pak vede k hospodářskému úpadku a tím i k nárustu chudoby, nezaměstnanosti a dalších společenských problémů. Rozpočet nerozvinuté země je poté zatížen dodatečnými výdaji, takže na vzdělání zůstane méně peněz.

Překážky vzdělání v rozvojových zemích
Ohodnoťte příspěvek